Project Description

Il·luminació de centre amb projectors Ray de Targetti